Jūsų prekių krepšelis tuščias

Pardavimo,grąžinimo taisyklėmis

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šis dokumentas yra pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) tarp fizinio asmens Zita Jančauskienė (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau – Pirkėjas), kartu vadinamos šalimis, nustato bendras tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę.

1.2. Prieš užsakymo patvirtinimą jaukusapsvietimas.lt internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas privalo susipažinti su Taisyklėmis ir tai patvirtinti.

2. Sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutarimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikomas sudarytu, kai Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu pranešimą, kuriame patvirtina, jog Pirkėjo užsakymas priimtas.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes jaukusapsvietimas.lt internetinėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja užsakymo formoje pateikti teisingą informaciją.

4.3.Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinkęs apmokėjimą bankiniu pavedimu, per tris dienas jo neįvykdo.

5.2. Pardavėjas turi teisę pratęsti prekės pristatymo terminą, jei tai atsitinka dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių (pvz. gamintojas neturi prekių sandėlyje, transporto kompanijos vėlavimas pristatyti prekę ir pan.). Apie tai nedelsiant telefonu arba el. paštu informuojamas Pirkėjas.

 

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą.

6.2.Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 15 (penkiolika) darbo dienų, jeigu apmokėjimas jau buvo atliktas.

 

 

7. Prekių kainos, apmokėjimo būdai ir terminai

7.1. Prekių kainos jaukusapsvietimas.lt internetinėje parduotuvėje nurodytos Litais bei eurais be PVM, tačiau Pirkėjui nereikės jo mokėti papildomai, nes Pardavėjas nėra PVM mokėtojas.

7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

7.2.1. Bankiniu pavedimu. Pirkėjas už prekes turi apmokėti ne veliau kaip per dvi darbo dienas, po gauto užsakymo patvirtinimo el. paštu. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

7.2.2. Atsiimti adresu Gariūnų g. 70, Vilnius

8. Prekių pristatymas, pristatymo kaina, pristatymo terminai

8.1. Prekės pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Kuršių Neriją.

8.2. Užsakymai kurių suma viršija 100, pristatomi nemokamai.

8.3. Užsakymams kurių suma mažesnė nei 100,  taikomas fiksuotas 5 pristatymo mokestis.
8.4. Prekės pristatomos per 1-10 darbo dienų, po mokėtinos sumos užskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje.

9. Atsakomybė

9.1. Žalos atveju, šalis pažeidusi įsipareigojimus kitai šaliai atlygina tiesioginius nuostolius.

9.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu, nepavykus šalims susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

10. Prekių kokybės garantija

10.1.Visoms prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios sąlygas rasite garantiniuose talonuose. Šviestuvams suteikiama 6 mėn. garantija nuo pardavimo datos. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos, kurios nurodytos garantiniame talone ir prekės naudojimo instrukcijoje. Norėdami išvengti nesusipratimų, primygtinai prašome Jūsų atidžiai perskaityti prekės eksploatavimo instrukciją ir garantinių įsipareigojimų sąlygas.

11.Garantijos sąlygos

11.1. Gamintojo garantija netaikoma:

11.1.1. natūraliai susidėvinčioms prekių dalims;

11.1.2. jei prekė yra mechaniškai pažeista,buvo ardyta ar kitaip paveikta; gedimams, kuriuos sukėlė į vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai;

11.1.3. jei gedimas atsirado dėl per aukštos įtampos ar jos šuolių;

11.1.4. jei prekė buvo naudota ne pagal paskirtį;

11.1.5. jei eksploatacines medžiagos neatitinka gamintojo keliamų reikalavimų (pvz. naudojamos per didelio galingumo lemputės);

11.1.6. gedimams, atsiradusiems naudojant medžiagas ar atsargines dalis, kurios nėra originalios arba rekomenduojamos gamintojo;

11.2. Šviestuvams garantija taikoma tik tuo atveju, kai juos sumontuoja atitinkamą kvalifikaciją turintis elektros prietaisų specialistas.

11.3. Pateikdami prekę garantiniam remontui, būtinai pateikite prekės pirkimo dokumentą. Garantijos galiojimo metu garantinis remontas atliekamas nemokamai. Prekės pirkimo dokumentas (Sąskaita faktūra) kartu yra ir garantinis talonas.

11.4. Garantija prekei netaikoma, jei prekė buvo naudojama ne pagal paskirtį ar buvo pažeistos naudojimo ir įrengimo sąlygos.

11.5. Garantija prekei netaikoma, esant mechaniniams pažeidimams, kurie atsirado po to, kai prekė buvo perduota pirkėjui.

11.6. Šviesos šaltiniai, pridedami prie šviestuvų, nelaikomi atskira preke ir nėra įskaičiuojami į kainą. Prie šviestuvų jie pridedami tik kaip reklamos funkciją atliekantys daiktai, tokiu būdu pagražinantis šviestuvus. Todėl jais negalima prekiauti kaip elektros įrenginiais ir jiems nėra suteikiama garantija.

 

Kokybiškų surinktų šviestuvų grąžinti negalima, išskyrus sąlygas, aprašytas PREKIŲ GRĄŽINIME.

Tuo atveju, jei nusipirkę prekę, pastebėjote, kad ji yra nekokybiška, Jūs turite teisę grąžinti tokią prekę mums per 7 (septynias) darbo dienas nuo pristatymo Jums dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Jums grąžinami sumokėti pinigai.

12.Prekių grąžinimas

12.1.Vartotojų įsigytų prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“, 2001 m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

Remiantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“:

12.1.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo - pardavimo ar paslaugų teikimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas raštu apie tai pardavėjui ar paslaugos teikėjui per septynias darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos (kai parduodamas daiktas).

12.1.2. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pateikti su preke). Pirkėjas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė. Daikto ar jo pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą daiktą, negalima laikyti esminiais daikto išvaizdos pakeitimais.

12.1.3. Grąžinant būtina pateikti originalią sąskaitą faktūrą, kurią Pirkėjas gavo kartu su siunta, jei grąžinamos visos pagal atitinkamą sąskaitą faktūrą patiektos prekės, arba sąskaitos faktūros kopiją, jei grąžinama dalis pagal atitinkamą sąskaitą faktūrą patiektų prekių, bei ranka pildytą ir pasirašytą pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymo pranešimo formą, kurioje būtina nurodyti atsisakymo priežastį.

12.1.4.Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

12.1.4.1 grąžinama prekė turi būti originalioje ir tvarkingoje pakuotėje;

12.1.4.2 prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;

12.1.4.3 prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

12.1.4.4 grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkta.

12.1.4.  Prekes grąžinate Jūs savo transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės. Kai grąžinama nekokybiška prekė, mes įsipareigojame apmokėti siuntimo išlaidas ir sutvarkyti gedimus per penkiolika dienų, jeigu neįmanoma pašalinti gedimo  pakeisti į analogišką prekę. Tuo atveju, kai mes neturime analogiškos prekės, grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.

12.1.5.  Pardavėjui gavus grąžinamas prekes ir įvertinus jų kokybę, per 15 dienų nuo raštiško pranešimo apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą gavimo bus grąžinta prekės kaina. Prekės pristatymo išlaidos grąžinamos nebus.

12.1.6. Jeigu kyla ginčas dėl daikto išvaizdos pasikeitimų ar daikto sugadinimo, pardavėjas privalo kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos ir pateikti daiktą ekspertizei. Ekspertizės išlaidas sumoka kaltoji šalis.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, Jūs sutinkate su jaukusapsvietimas.lt privatumo politika. Daugiau apie privatumo politiką.